Atrás

Sostres

Cada cop es te mes en compte el confort en els interiors dels edificis i tot això sense renunciar a sostres de tots els estils, moderns o mes tradicionals.

Amb els nostres sostres els podrem asesorar en solucions de confort acústic y estétic en qualsevol tipus d’obra ja siguin restaurants, hotels, escoles, pisci-nes, polideportius, oficines, locals comercials, etc.


Descàrregues
Catàleg Rockfon
Video
No hi ha contingut

DECÓ Distribució

Amb més de 15 anys d'experiència,
soms distribuidors oficials de
la marca PLADUR® a nivell nacional

Social Media

Facebook
Linkedin