Atrás

Panells de construcció

Una bona base es lo més important

Marmox Board® es una gama de Panells multifoncionals amb espesors varia-bles per a l’àrea interior i exterior. Al construir o reformar, la utilització dels res-vestimetns otorga a mes de bellessa en els dissenys aquell incomparable toc personal. A pesar d’això tots els esforços poden resultar inutils degut a les in-clemències de l’exterior que soporten els materials (com les variacions de tem-peratura, fred extrem o moviments estructurals), que poden provocar l’aixecament de la capa de revestiment, danyant de forma irreversible el nostre projecte complet.

Per aquest motiu diem que una bona base es lo mes important. Gràcies a la seva resistencia, aïllament termic i escás pes, els panells Marmox constituei-xen una excel.lent alternativa com element estructural, tant per terres com per murs. Els panells Marmox garanteixen un acabat inpecable, segur y totalment estable durant molts anys


Descàrregues
Catàleg Marmox
Video
No hi ha contingut

DECÓ Distribució

Amb més de 15 anys d'experiència,
soms distribuidors oficials de
la marca PLADUR® a nivell nacional

Social Media

Facebook
Linkedin